Lokaty bankowe, czy to dobry sposób na lokowanie kapitału?
Lokaty bankowe, czy to dobry sposób na lokowanie kapitału?
12 listopada, 2020
Doradztwo finansowe dla prywatnych osób w Toruniu
Pośrednictwo finansowe dla prywatnych osób w Toruniu
20 marca, 2021
Pokaż wszystko
Mieszkanie Plus Toruń

Mieszkanie Plus Toruń

Od kilku lat polski rząd aktywnie stara się wspierać rynek mieszkaniowy w naszym kraju oraz ułatwić zakup nieruchomości, szczególnie młodym ludziom, którzy posiadają dzieci. Pierwszym wprowadzonym w życie pomysłem był program „Rodzina na Swoim”. Dawał on możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu. Państwo przez 8 pierwszych lat trwania kredytu dopłacało do części odsetkowej kredytów hipotecznych. Dzięki temu kredytobiorcy przez ten okres płacili niższe raty. Cieszył się on bardzo dużą popularnością i trwał do 31 grudnia 2012 roku.

Kolejną formą pomocy zaproponowaną przez rządzących był program „Mieszkanie dla młodych”, czyli popularny MDM. Został on wprowadzony od początku 2014 roku i trwał przez 4 lata. Polegał na dopłacie przez państwo do wymaganego przy kredycie hipotecznym wkładu własnego. Dzięki temu wiele młodych osób mogło nabyć swoje pierwsze mieszkanie, a rynek nieruchomości znacznie się rozwinął. Zakończenie tego programu w 2018 roku miało iść w parze z uruchomieniem nowej formy pomocy. Kolejny rok nie przyniósł jednak niczego nowego, jeżeli chodzi o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Mieszkanie Plus Toruń
Mieszkanie Plus Toruń – gdzie wnioski? Jakie perspektywy na 2021?

W 2019 roku został wprowadzony program Mieszkanie Plus, który ma na celu bezzwrotną pomoc finansową ze strony państwa, ułatwiającą ponoszenie wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Ma on również wspierać budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. W ramach tego programu można starać się o dopłatę do czynszu najmowanego mieszkania lub skorzystać z opcji, która w przyszłości umożliwi wykup nieruchomości. Mieszkanie Plus dostępne jest m.in. w takich miastach, jak: Toruń, Łódź, Warszawa czy Zamość. Inwestycje w ramach tego programu realizowane są przez Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, który dysponuje ogromną bazą ziemi z przeznaczeniem na budowę nowych mieszkań.

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Toruniu?

Program Mieszkanie Plus w Toruniu przeznaczony jest przede wszystkim dla tych osób, które  z jednej strony uzyskują na tyle wysokie dochody, że uniemożliwiają one o ubieganie się w gminie o mieszkanie komunalne z niskim czynszem, a z drugiej strony nie pozwalają na uzyskanie zdolności kredytowej w banku. O kryteriach naboru najemców decydują poszczególne gminy, z którymi przy każdej inwestycji współpracuje Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. W pierwszej kolejności na pomoc mogą liczyć przede wszystkim młode rodziny, posiadające dzieci.

O wsparcie mogą również się starać osoby aktywne zawodowo, uczące się (studenci lub doktoranci), osoby mające przyznane prawo do świadczeń ZUS. Każdy starający się o udział w programie Mieszkanie Plus musi jednak spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim nie mogą być one właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Muszą również posiadać tak zwaną zdolność czynszową, czyli ich dochody muszą pozwalać na regularne i terminowe opłacanie czynszu oraz rachunków.

Jak skorzystać z programu Mieszkanie Plus w Toruniu

Żeby skorzystać z programu Mieszkanie Plus w Toruniu trzeba udać się w pierwszej kolejności do Urzędu Gminy i sprawdzić czy w chwili obecnej program funkcjonuje. Następnie należy zdecydować się na jedną z dwóch opcji: czy ma to być zwykła umowa najmu, czy umowa najmu z możliwością dojścia do własności. Kiedy w danej gminie rozpocznie się nabór do programu, to należy złożyć odpowiedni wniosek o zawarcie umowy najmu wraz z wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnienie warunków najmu przez gospodarstwo domowe oraz zdolność czynszową. Jakie dokumenty trzeba przedstawić do jej oceny?

Każda osoba pracująca musi dostarczyć do Urzędu Gminy:

 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z 3 ostatnich miesięcy lub PIT za poprzedni rok,
 • dokumenty poświadczające dochód z innych źródeł (jeżeli występują),
 • decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500+,
 • oświadczenie zawierające informację o posiadanych zobowiązaniach finansowych lub ich braku,
 • upoważnienie do weryfikacji wnioskodawcy w Biurze Informacji Gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przedstawić:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek,
 • podsumowanie Książki Przychodów i Rozchodów za ostatni rok, poświadczoną przez księgową lub właściciela (rozliczenie na zasadach ogólnych),
 • ewidencję przychodów (w przypadku ryczałtu),
 • decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie wymiaru podatku (w przypadku karty podatkowej),
 • roczne rozliczenie za ostatni rok podatkowy (PIT36, PIT36L, PIT28),
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • wydruk potwierdzenia nadania numeru REGON
 • decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500+,
 • oświadczenie zawierające informację o posiadanych zobowiązaniach finansowych lub ich braku,
 • upoważnienie do weryfikacji wnioskodawcy w Biurze Informacji Gospodarczej

W przypadku studentów i doktorantów będą potrzebne następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o przyznanym stypendium,
 • wyciąg z konta z 3 ostatnich miesięcy, zawierający potwierdzenie wpływu stypendium,
 • udokumentowanie dodatkowych dochodów (jeżeli występują),
 • decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500+,
 • oświadczenie zawierające informację o posiadanych zobowiązaniach finansowych lub ich braku,
 • upoważnienie do weryfikacji wnioskodawcy w Biurze Informacji Gospodarczej

Osoby pobierające świadczenie ZUS, takie jak: emerytura, renta, urlop macierzyński lub rodzicielski, muszą przedstawić:

 • wyciąg z konta lub przekaz pocztowy potwierdzający wpływ ostatniego świadczenia ZUS lub ostatni odcinek emerytury/renty/zasiłku macierzyńskiego
 • udokumentowanie dodatkowych dochodów (jeżeli występują),
 • oświadczenie zawierające informację o posiadanych zobowiązaniach finansowych lub ich braku,
 • upoważnienie do weryfikacji wnioskodawcy w Biurze Informacji Gospodarczej

Po złożeniu stosownych dokumentów należy oczekiwać na rozpatrzenie wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji gmina poinformuje o tym fakcie wnioskodawcę.

Mieszkanie Plus w Toruniu
Mieszkanie Plus w Toruniu – skąd pobrać wnioski dla programu?

Jak wygląda proces? Gdzie mogę pobrać wnioski?

W przypadku programu Mieszkanie Plus Toruń wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w odpowiednich Urzędach Gminy. Można to robić dopiero w momencie ogłoszenia przez gminę naboru. Wzór wniosku o dopłatę w ramach programu Mieszkanie Plus określa Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. Są one dostępne na stronach internetowych Urzędów Gmin biorących udział w programie lub bezpośrednio w ich siedzibach.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu oraz dokumenty potwierdzające zdolność czynszową. Na podstawie tych dokumentów Urząd dokonuje oceny punktowej, która decyduje o prawie wyboru mieszkania spośród dostępnych w ramach danej inwestycji. Następnie należy podpisać z wynajmującym umowę najmu, najmu z dojściem do własności lub umowę rezerwacyjną.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dopłatę do czynszu. Należy to zrobić we właściwym Urzędzie Gminy, dopiero po podpisaniu umowy najmu lub rezerwacyjnej. Na rozpatrzenie wniosku urzędnicy mają 30 dni i w tym terminie wnioskodawca otrzyma informację o decyzji. W przypadku, gdy będzie ona pozytywna, przyznana dopłata będzie przekazana przez Gminę bezpośrednio na konto wynajmującego. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości czynszu po uwzględnieniu dopłaty.

Mieszkanie Plus 2021 – jakie perspektywy?

W grudniu 2019 roku przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości podpisali w Urzędzie Miasta w Toruniu umowę z pracownią S.A.M.I. Architekci, która ma opracować dokumentację projektową osiedla mieszkaniowego na Podgórzu przy ulicy Okólnej. Umowa ta dotyczy stworzenia zarówno projektu budowlanego, jak i projektu wykonawczego wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego nad realizacją całej inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus 2021 Toruń.

Plany inwestycyjne zakładają, że w Toruniu powstanie około 300 nowych mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 15 tysięcy m2. Projektowane osiedle ma składać się z ośmiu czterokondygnacyjnych budynków, a na jego terenie mają powstać miejsce rekreacyjne i place zabaw. Osiedle ma być dobrze skomunikowane z resztą miasta, a w jego pobliżu znajduje się wiele placówek oświatowo-wychowawczych, takich jak: żłobki, przedszkola czy szkoły.

1 Comments

 1. Niezadowolona pisze:

  Jedna wielka ściema.Czekam na ten program od dobrych 6lat po czym w 2020 r stwierdzono że jednak firma będzie budować z półproduktów,żenada!!!!Przystępując do przetargu firma wiedziała jakie warunki muszą być spełnione.Dla mnie to mydlenie ludziom oczu.